PRIHAJAJOČI DOGODKI
ČUSTVOPEDIJAIzobraževanje ČUSTVOPEDIJA, 16. 10. 2021 in 22. 1. 2022. Prijave so v teku – center info@zavodmind.si


REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠIIzobraževanje REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠI, 20. 11. 2021 in 26. 3. 2022. Prijave so v teku – center info@zavodmind.si


KOMUNIKACIJA Z OTROKOM IN NAJSTNIKOMSpletno predavanje KOMUNIKACIJA Z OTROKOM IN NAJSTNIKOM, 2. 11. 2021. Prijave v teku – center info@zavodmind.si
REFERENCE


  • Izvedba predavanja Rešimo se drame v komunikaciji s starši - kolektiv OŠ Miroslava Vilharja Postojna, 2021.
  • Izvedba predavanja za starše Komunikacija z otrokom in najstnikom v organizaciji LAS Kamnik - november 2019 in 2020.
  • Izvedba izobraževanj Čustvopedija in Rešimo se drame v komunikaciji s starši v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 za strokovne delavce v VIZ, ki so se prijavili preko kataloga KATIS.
  • Predavanje Vzgoja za neodvisnost v MC Kotlovnica Kamnik (november 2017 in 2018)
  • Izvedba srečanj samopomočne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami s sofinanciranjem Občine Domžale
  • Izvedba izobraževanja za kolektiv Vrtca Mavrica Brežice
  • Izvedba izobraževanja za strokovne delavce OŠ Frana Albrehta Kamnik
  • Izvedba izobraževanja za kolektiv OŠ Angela Besednjaka Maribor
  • top